Welcome to Người Việt Năm Châu. Chúc tất cả Anh Chị Em một ngày b́nh yên, may mắn và hạnh phúc... XIN ĐỪNG QUÊN: Hơn 80 triệu đồng bào VN đang bị nhốt trong cái nhà tù lớn mệnh danh XHCNVN của lũ quốc tặc Việt cộng ...

Trang Chính Diễn Đàn About NVNC Một Góc Phố Một Góc Phố US MGP phpBB Lư Lạc Long
Pḥng Phát Thanh VietKey Online NVNC Làm Quen Cyber Cafe Văn Học Nghệ Thuật Xă Hội Tin Tức Thời Sự
Go Back   NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU
FAQ Members List Calendar Mark Forums Read

Donate to our Site

Site Help Pages
Sites like NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU do not occur on their own. A lot of work put to the site, there are a lot of bills to pay (software licenses, hosting fees, security updates, technical support etc.) and so much time is commited to the site.

To keep on working, we really need your donations and we very much appreciate ANY amount you can donate.

If you like NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU, hang out in here, have buddies, like the community we created, feel part of our family, then we hope that you'll also consider donating to the community so that we can get going and enhance the community.

Donating is so easy. Just click the PAYPAL button below and then in the paypal screen enter the amount you like to donate and submit. A small amount to you means a lot to us to keep the site going!
Click The Image below to Donate via Paypal :
Bấm vào H́nh ở dưới để chuyển ngân giúp Một Góc Phố bằng Paypal :1068 times visited.


All times are GMT -7. The time now is 04:32 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7 & Logician's WebTemplates v.3.7.00
vBulletin Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Người Việt Năm Châu