Thread: Thơ tếu
View Single Post
  #9  
Old 10-08-2007, 09:44 PM
ướt mi's Avatar
ướt mi ướt mi is offline
Nhỏ thấy ghét - #1 (top 30 posters)
 
Join Date: Sep 2007
Posts: 12,823
Thanks: 6
Thanked 14 Times in 14 Posts
Default Re: Thơ tếu

Có một ông chồng kia cưới vợ mới được có vài tháng đă phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Được 5 tháng, bà vợ ở nhà đă lâu không gần chồng nên đâu chịu nỗi… bèn gởi cho ông chồng lá thư với nội dung như sau:

Đám ruộng hai bờ ở đầu mông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?

Ông chồng đọc xong hiểu ư, vừa tức vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:

Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông.

Thơ vợ gởi tiếp:

Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công.

Thư người chồng gửi :

Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỷ thuật thua Ông, có biết không ?

Bà:

Về mặt kỷ thuật tôi thích ông
Nhưng mà thể lực ráng nghe không
Ông cày ǵ để mau mệt quá!
Nhiều kiểu, nhiều pha tôi thỏa ḷng.

Chồng:

Uh…mặt kỹ thuật đă làu thông
Riêng phần thể lực vẫn không xong
Thôi th́ đành phải qua Hàn Quốc
Mua sâm bổ lực có được không?

Gởi rồi nhưng ông chồng vẩn thấy không ổn nên gởi tiếp

Tui đi Hàn Quốc bà ở không
Một tháng sẽ về bà khỏi mong
Nhưng đừng léng phéng cày với cấy
Tui mà biết được chết nghe không

Tui về khi ấy sẽ hóa Long
Làm tṛn bổn phận của người chồng
Ngày cày đêm cấy không ngưng nghĩ
Cho bà thoả sức thoả ước mong

Bà vợ nói với anh chồng:

Ruộng ông không cấy cứ để không
Bày đặt đi Hàn với hoá Long
Ông về hết nước làm sao cấy
Bây giờ c̣n nước cấy cho xong.

Anh chồng cũng không chịu, gởi lại cho bà vợ:

Cái ǵ của ông là của ông
Ruộng ông khô nước th́ mặc ông
Mùa này không cấy th́ mùa khác
Cày cấy lung tung chết với ông.

Bà vợ:

Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông dźa vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công.

Chồng:

Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống,
C̣n không, kẻ khác cấm cho trồng.

Bà vợ chịu hông nỗi... gửi tiếp:

Ông à .. cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê ḿnh cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch .. thế là xong.

Ông chồng càng tức giận hơn:

Cỏ dại có mọc lên quá mông
Th́ bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là ... xong.

Bà gửi

Ruộng giờ lúa đă cao tới mông
Nhưng mà thuỷ lợi vẫn chưa thông
Quê ḿnh giờ nhiều người nhàn rỗi
Kêu họ thông giùm có được không?

Chồng đáp:

Chưa thông th́ cứ để cho ông
Ngày đêm ông vẫn đang luyện công
Thuỷ lợi muốn thông là chuyện nhỏ
Ông về ngày thông ... đêm cũng thông!!!

Ông tḥng thêm 1 câu:

Ông về mà ruộng đă được thông
Th́ bà chỉ có chết dzí ông
Không thèm cày cấy mà chỉ giử
Để xem thằng nào dám cấy không ?

Bà vợ nghe ông chồng nói thế mừng quá tiếp lời như sau:

Ừa, nghe ông nói tui quá mong
Chờ ngày ông về đục cho thông
Ruộng tui mở sẳn chờ ông cấy
Ông muốn lúc nào tuỳ ư ông.


lụm
Reply With Quote