Thread: Thơ tếu
View Single Post
  #2  
Old 10-07-2007, 11:30 AM
ướt mi's Avatar
ướt mi ướt mi is offline
Nhỏ thấy ght - #1 (top 30 posters)
 
Join Date: Sep 2007
Posts: 12,823
Thanks: 6
Thanked 14 Times in 14 Posts
Default Re: Thơ tếu

BT NG GI

Tuy cũ nhưng cn tốt lắm nha
No ai dm bảo bt ng gi?
Cọ cọ đi phen, ngi căng cứng
Vẩy vẩy vi lần, mực rỉ ra.
Tc phẩm hng đm nhăn nh rặn
Tinh hoa nửa khắc xối xả a
Đi khi mnh chỉ hơi lười viết
B ấy lại rằng : Lấy bt ra!

lụmvẩy vẩy đi lần mực chửa ra?
b cho mượn đở bnh mực nha
tuy bnh qu cũ nhưng xi tạm
cắm bt ng gi, cọ sẽ ra...
Reply With Quote