View Single Post
  #13  
Old 06-05-2008, 11:28 AM
Nhatsan's Avatar
Nhatsan Nhatsan is offline
Điều hành viên (top posters)
 
Join Date: Nov 2007
Posts: 2,034
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Re: Besame mucho với nhiều version khác nhau

Quote:
Originally Posted by ướt mi View Post
Bésame mucho
Andrea Bocelli

trời ơi hay tuyệt tuyệt
không ǵ t́nh và d́u dặt bằng vũ điệu rumba !
Hello cô UM,

Nê'u cô muô'n "không ǵ t́nh bằng " th́ nên nghe dàn nhạc tŕnh bày trong bài Besame Mucho của Cesaria Evora ở trên .

ĐS
Reply With Quote