Thread: Thơ x bếp
View Single Post
  #1  
Old 11-07-2008, 02:46 PM
TinaVu's Avatar
TinaVu TinaVu is offline
Silver Sponsor
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 2,346
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Thơ x bếp

C cht nắng vng len vo bếp
Nhn nồi canh rau ngt xanh ngời
Cht thịt bằm c thm sắc đỏ
Mu vng đĩa khm xo b tươi


Mi thơm cơm nng ngo ngạt qu
Nhớ thuở b thơ buổi học về
X ngay vo bếp, mi cơm chn
Đi lng ăn cơm trắng cũng m


Tina
Reply With Quote