Thread: Cụ Bắc
View Single Post
  #2  
Old 02-15-2014, 12:12 PM
TTL's Avatar
TTL TTL is offline
Tiếng Tơ Ḷng - #5 (top 30 posters)
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,216
Thanks: 17
Thanked 58 Times in 48 Posts
Default Re: Cụ Bắc

Bắc Kỳ 9 nút là ǵ ?

Những người Bắc di cư được gọi là "Bắc Kỳ 9 nút", số 9 là do 2 con số 4 và 5 cộng lại, nên số 9 được dùng để nói tắt, thay cho số "54".

Nếu phải nói rơ thêm, Bắc Kỳ 9 nút là ǵ, th́ xin thưa, đó là những người Bắc chưa bị nhiễm độc Cộng sản, với tổng số khoảng gần một triệu người, di cư vào Nam trong thời gian 300 ngày theo quy định của hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.

Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là bản hiệp định theo đó Việt Nam bị Hồ Chí Minh đồng lơa với cộng sản Tàu, với thực dân Pháp, chia cắt Việt Nam làm 2 miền, tại vĩ tuyến 17.

Miền Bắc được Tàu cộng trao cho Hồ chí Minh Cộng Sản Việt Nam, thay thế quân thực dân Pháp cai trị miền Bắc Việt Nam.

Tại miền Bắc, trong phạm vi từ Ai Nam Quan đến vĩ tuyến 17, dựa vào súng đạn Tàu cộng, dựa vào sự chống lưng của Tàu cộng, của "đoàn cố vấn Trung quốc vĩ đại" tại Hà nôi năm 1954, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam khủng bố người dân miền Bắc, đàn áp trí thức, bắt giam trí thức, bỏ đói trí thức mở miệng (trái với lời tuyên truyền bịp bợm, nói một đằng, làm một nẻo của Hồ Chí Minh, rằng th́ là mà, "dân chủ là để cho dân được mở miệng"), dựng nên chế độ độc tài cộng sản VNDCCH vô sản chuyên chính.

Tại miền Nam vĩ tuyến 17, "Quốc gia Việt Nam", vốn có lănh thổ thông nhất từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, đă bị bọn Cộng sản Hồ Chí Minh nô lệ Tàu cộng dựa vào Tàu cộng, cướp mất phần đất phía Bắc từ Ải Nam Quan đến vĩ tuyến 17, nên "Quốc gia Việt Nam" trên thực tế chỉ c̣n thẩm quyền tài phán trên phạm vi lănh thổ từ vĩ tuyến 17 trở xuống Cà Mau.

Tại miền Nam, "Quốc gia Việt Nam" sau đó thay đổi chế độ chính trị, từ quân chủ không tuyệt đối, có thủ tướng cầm quyền, sang chế độ "Tổng Thống" đổi tên nước thành "Việt Nam Cộng Ḥa".

Việt Nam Cộng Ḥa tiếp tục con đường "kinh tế thị trường", con đường của tự nhiên, con đường của con người tự phát triển dần nên, con đường của thịnh vương trù phú mà miền Bắc khi c̣n trong phạm vi nước Việt Nam không cộng sản cũng đă từng đi, trước khi bị áp đặt dưới ách cai trị cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh chuyên chính vô sản từ 1954 theo con đường kinh tế Nga cộng & Tàu cộng xă hội chủ nghĩa nghèo đói ô nhục.

Về chính trị, Việt Nam Cộng Ḥa cũng tiếp tục con đường mà cả nước đă đi theo từ trước 1954 . Là con đường của lư tưởng của cuộc kháng chiến chống Pháp, là lư tưởng của thế hệ vàng Hà Nội trước 1954. Là khuynh hướng dân chủ tự do Tây phương như tại Anh & Pháp & Mỹ, là liên minh với Mỹ.

Hiệp định Giơ ne vơ 1954 có quy định một khoảng thời gian là 300 ngày để mọi người dân ở 2 bên vĩ tuyến 17 có thể tự do đi lại từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Để tùy người dân chọn lựa nơi sinh sống của ḿnh, hoặc ở với Cộng sản ở miền Bắc vĩ tuyến 17; lấy sông Bến Hải làm ranh giới, hoặc ở với nguời Việt tự do ở miền Nam vĩ tuyến 17.

Vô cùng sợ hăi ách cai trị Cộng Sản, hàng triệu người dân miền Bắc đă phải bỏ cả nhà cửa ruộng đất ở lại miền Bắc, tay trắng di cư vào Nam tự do.

Có rất nhiều người miền Bắc muốn di cư vào Nam, nhưng những người dân ở những vùng xa xôi, đă bị Cộng Sản đe dọa, ngăn chặn, thậm chí cả bắn giết, như hàng ngàn người dân Quỳnh Lưu đă bị bộ đội Cộng Sản càn quét, thảm sát, không cho họ di cư vào Nam.

Nếu khộng có những đe dọa, bắn giết của Cộng Sản, ngăn cản di cư vào Nam, hẳn là con số người di cư vào Nam sẽ c̣n lớn hơn nhiều lần con số gần 1 triệu, là con số được kết toán sau khi chấm dứt 300 ngày tự do di cư.

Những người Bắc di cư như trên được gọi là "Bắc Kỳ 9 nút", số 9 là do 2 con số 4 và 5 cộng lại, nên số 9 được dùng để nói tắt, thay cho số "54".

Trong khi "Bắc Kỳ 75" là nhóm từ để gọi những người Bắc sau này, di cư vào Nam sau cuộc xâm lăng của cộng sản chiếm đóng VNVCH.

Tuy 2 con số "54" và "75" là 2 con số khác biệt nhau rơ ràng để chỉ 2 nhóm, 2 đợt người Bắc di cư vào Nam, nhưng sự khác biệt giữa 2 nhóm trên không thuần túy v́ thời điểm di cư, mà sự khác biệt chính giữa 2 nhóm người là ở chỗ:

Nhóm người trước, "Bắc Kỳ 9 nút" là những người Bắc không bị nhiễm độc cộng sản.

Nhóm người sau, "Bắc Kỳ 75" là những người miền Bắc mà đa số đă bị nhiễm độc Cộng Sản, đă bị bọn Cộng Sản Hồ Chí Minh và những tên tương cận, bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian bưng bít thông tin, nhồi sọ thông tin, kích động hận thù "giai cấp", kích động sự hận thù người miền Nam "tay sai đế quốc Mỹ & liếm bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ"…

Nhóm người Bắc trước, "Bắc Kỳ 9 nút", trong đó có một số là một đa số của thế hệ vàng Hà Nội, những trí thức, văn nghệ sĩ miền Bắc, phần c̣n lại đa số là những nông dân miền Bắc cần cù nhẫn nại, nói chung là không bị nhiễm độc Cộng Sản, khi vào Nam, ḥa ḿnh với người dân miền Nam. Thế hệ vàng Hà Nội, trí thức, văn nghệ sĩ miền Bắc không Cộng Sản đă góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng Việt Nam Cộng Ḥa về mọi mặt văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị, đưa Việt Nam đang từ một quốc gia vừa mới ra khỏi chiến tranh, chẳng bao lâu sau đă trở nên một quốc gia hàng đầu trong khu vực về mọi mặt kinh tế chính trị. Ở thời điểm của nó, trước 1975, VNCH là một quốc gia dân chủ tự do, là một quốc gia dân chủ tự do hơn hẳn nhiều quốc gia trong khu vực.

Nhóm người Bắc sau này, "Bắc Kỳ 75" cũng là những người thông minh cần cù chăm chỉ. Người Việt Nam, Bắc hay Nam, th́ cũng là người Việt Nam. Cũng một nền dân trí, một tŕnh độ thông minh, chăm chỉ cần cù như nhau, khác biệt là cái chế độ chính trị cộng sản nó ngăn cản sức làm việc & năng suất của người dân. Nên, sau khi vào nam, (ngoại trừ một thành phần đă làm giàu, xây dựng nên những tài sản kếch sù là do cậy quyền đảng viên cộng sản có chức có quyền, ăn cắp & ăn cướp tài sản & quốc khố của miền Nam, trong đó có 16 tấn vàng của miền Nam đă bị bọn bộ chính trị cộng sản Hà Nội Bắc Kỳ của Lê Duẩn chiếm đoạt chia nhau làm tài sản riêng), phần lớn cũng đă ăn nên làm ra, khá giả.

Tuy nhiên, khác với những người Bắc Kỳ 9 nút đă rất yêu quư miền Nam, yêu quư VNCH như người miền Nam, th́ lại có một số không nhỏ những người Bắc Kỳ 75, c̣n nhiễm nhiều độc chất Cộng Sản, nhất là bọn trí thức Cộng Sản chân chính tim đỏ, thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian, thay v́ cám ơn sông nước và con người miền Nam đă tạo cơ hội cho họ trở nên giàu có, tốt đẹp, lại cám ơn "Bác và Đảng" đă cướp đoạt miền Nam cho họ. Bọn "trí thức" này không ngừng dựa vào súng đạn và sự chống lưng của bọn công an Cộng Sản, mà bịp bợm ca ngợi nhà Cộng Sản tội đồ Hồ Chí Minh & Cộng Sản Việt Nam, tai họa của nhân dân đất nước Việt Nam, tai họa của nhân dân đất nước miền Nam, mà bịp bợm với người dân miền Nam là họ đă có công "giải phóng miền Nam"!

Trong khi bản thân những người Bắc Kỳ 75 có thể đă khấm khá hơn nhiều so với thời kỳ c̣n phải sống dưới chế độ cộng sản Hồ Chí Minh, Lê Duẩn ở miền Bắc. Ở đó con người phải sống theo bản năng súc vật. Th́, nh́n vào thành quả đóng góp cho Quốc gia, cho miền Nam, phải thấy là nhóm Bắc Kỳ 75 thua xa nhóm Bắc kỳ 9 nút.

Trong khi nhóm Bắc Kỳ 9 nút góp phần nâng cao VNCH, khiến VNCH hơn hẳn lân bang Thái lan, Mă lai. ( Singapore , lúc đó, chỉ mong sao cho được như Sài G̣n của VNCH ). Th́ từ khi có Bắc Kỳ 75 tràn vào, Việt Nam Cộng Ḥa bị dính vào với Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa ( là nước XHCN Việt Nam ) đă trở nên càng ngày càng tụt hậu. Thua kém lân bang Thái Lan, Mă lai, Singapore từ hàng chục năm đến hàng thế kỷ. Về mặt chính trị, từ một quốc gia dân chủ tự do, bị rơi xuống thể chế độc tài, bị áp đặt dưới chế độ độc tài Cộng Sản Hồ Chí Minh tội ác, đần độn. Khiến cho miền Nam, cùng với miền Bắc, bị cả thế giới khinh khi. V́ đến hôm nay Việt Nam vẫn c̣n là môt quốc gia dưới chế độ độc tài, hơn thế nữa, c̣n là một chế độ độc tài Cộng Sản, đàn em và nô lệ cho Cộng Sản Tàu, đang bên bờ nội thuộc Tàu cộng.

Nguồn: http://tuxtini.com/2013/03/07/bac-ky-9-nut-la-gi/
__________________
http://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/avatar/TTL3c.jpg
Reply With Quote