NGƯỜI VIỆT NĂM CHU

NGƯỜI VIỆT NĂM CHU (http://nguoivietnamchau.com/forums/index.php)
-   MGP Cyber Cafe (http://nguoivietnamchau.com/forums/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Tiếng ht HOI ĐIỆP HẠ PHƯƠNG (HĐHP) (http://nguoivietnamchau.com/forums/showthread.php?t=518)

hoaidiephaphuong 11-04-2007 06:45 PM

Re: Tiếng ht Hoi Điệp Hạ Phương
 
Hạ Phương cm ơn cc c ch v anh chị em đ gh nghe HP ht .
anh Thung Lũng Hồng, CD ra lu lắm rồi chắc tm khng thấy qu :p
Để HP từ từ post ln từng dĩa nhạc tặng gia đnh MGP, TLH dowload về my nghe đỡ nhen.
Nếu TLH khng ngại, pm cho HP email đi, sẽ gởi vi bản cho TLH nghe trước nha :giveme5:

M.T 11-05-2007 06:28 AM

Re: Tiếng ht Hoi Điệp Hạ Phương
 
Quote:

Originally Posted by hoaidiephaphuong (Post 10874)
Hạ Phương cm ơn Thung Lũng Hồng gh ngang nghe HP ht :thanks:
CD ra lu lắm rồi chắc tm khng thấy qu (v bụi phủ) :p
Để HP từ từ post ln từng dĩa nhạc tặng gia đnh MGP, TLH dowload về my nghe đỡ nhen.
Nếu TLH khng ngại, pm cho HP email đi, sẽ gởi vi bản cho TLH nghe trước nha :giveme5:

C gởi cho TLH th cho MT k với nghe HP.
Nghe "đồn"TLH ht cũng hay đ nhỏ Hạ, dụ him ra show đi nhỏ :smile:, hay l lm thnh một cặp song ca, hết lun, đảm bảo đ !

thihanh 11-05-2007 06:30 AM

Re: Tiếng ht Hoi Điệp Hạ Phương
 
tui ủng hộ đề nghị song ca của MT, v ci đi ci nhau, lộn ... pht thanh của tui cũng đang cần tm song ca cho mặn m tnh nghĩa :lol:

M.T 11-05-2007 06:46 AM

Re: Tiếng ht Hoi Điệp Hạ Phương
 
Quote:

Originally Posted by thihanh (Post 10965)
tui ủng hộ đề nghị song ca của MT, v ci đi ci nhau, lộn ... pht thanh của tui cũng đang cần tm song ca cho mặn m tnh nghĩa :lol:

MT cũng ủng hộ ci "dzụ" ny lun n Thi Hạnh.
Ở MGP ny, ring ci vụ ht h th "m thịnh, dương suy" vậy nn đề nghị TH "bắt cc" hai cặp đi TH.
Qu ng no m biết ht bắt hết nghen !:lol:

hoaidiephaphuong 11-05-2007 02:23 PM

Re: Tiếng ht Hoi Điệp Hạ Phương
 
chời, chị My Tm với t 1 đang chơi thảy banh ka, nhỏ tui cũng thủ mn nha :lol:
Ừa, t 1 hng chụp kịp th nhờ chị My Tm bắt nhốt m anh h :giveme5:

:gathering:

PS: Chị MT qun cho con meo rồi :cuoilan:

TLH 11-05-2007 04:27 PM

Re: Tiếng ht Hoi Điệp Hạ Phương
 
Mn, mấy người ny lập đội banh hồi no dzị ta. Chừng no mới ra sn đy??

M.T 11-06-2007 06:30 AM

Re: Tiếng ht Hoi Điệp Hạ Phương
 
Quote:

Originally Posted by hoaidiephaphuong (Post 11068)
chời, chị My Tm với t 1 đang chơi thảy banh ka, nhỏ tui cũng thủ mn nha :lol:
Ừa, t 1 hng chụp kịp th nhờ chị My Tm bắt nhốt m anh h :giveme5:

:gathering:

PS: Chị MT qun cho con meo rồi :cuoilan:

t 1 với My Tm đ hậu vệ, nhỏ Hạ lm thủ mn chuyền banh qua lại một chặp thế no cũng "đốt nh" h .
M m anh l cn ai vậy Hạ, ni nhỏ nhỏ để Mt rng "dụ" , nhốt v phng thu để MGP c "tc phẩm để đời" h:laugh:

P/S : Con mo của MT HP c rồi m, lc m MT thảy hnh qua đ !:smile:

chieunhatnang 11-06-2007 10:26 AM

Re: Tiếng ht Hoi Điệp Hạ Phương
 
:lol: My Tm and Thi Hạnh :giveme5:

nhớ rồi. Qun ci vụ gởi hnh đ chị My Tm. Vậy để mai Nắng gởi cho chị v TLH nha
my n đang bị g khng biết, gởi ln nửa chừng n nn lun :71:

TLH 11-06-2007 07:12 PM

Re: Tiếng ht Hoi Điệp Hạ Phương
 
Quote:

Originally Posted by chieunhatnang (Post 11260)
:lol: My Tm and Thi Hạnh :giveme5:

nhớ rồi. Qun ci vụ gởi hnh đ chị My Tm. Vậy để mai Nắng gởi cho chị v TLH nha
my n đang bị g khng biết, gởi ln nửa chừng n nn lun :71:

Nắng đừng qun gửỉ hnh nha !!

chieunhatnang 11-07-2007 02:21 AM

Re: Tiếng ht Hoi Điệp Hạ Phương
 
Quote:

Originally Posted by Thung Lũng Hồng (Post 11418)
Nắng đừng qun gửỉ hnh nha !!

Chị My Tm,

TLH ni Nắng gởi hnh chị cho TLH ka, Chị c OK khng vậy th Nắng gởi :lol:


All times are GMT -7. The time now is 12:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Người Việt Năm Chu