NGƯỜI VIỆT NĂM CHU

NGƯỜI VIỆT NĂM CHU (http://nguoivietnamchau.com/forums/index.php)
-   LIDA Gallery (http://nguoivietnamchau.com/forums/forumdisplay.php?f=272)
-   -   TRANH VẼ CỦA LIDA (http://nguoivietnamchau.com/forums/showthread.php?t=7292)

Lida 09-04-2008 11:28 AM

TRANH VẼ CỦA LIDA
 
http://img.photobucket.com/albums/v2.../tranhve01.jpg

Lida 09-04-2008 11:29 AM

Re: TRANH VẼ CỦA LIDA
 
http://img.photobucket.com/albums/v2...en/tranhve.jpg

ướt mi 10-10-2008 03:15 PM

Re: TRANH VẼ CỦA LIDA
 
cn nữa hng sis sao chỉ c hai tấm ?:rose1:

LỮ KHCH 11-02-2008 10:26 PM

Re: TRANH VẼ CỦA LIDA
 
Quote:

Originally Posted by Lida (Post 68803)

Mn ơi LD vẽ đẹp qu hn , LK nhn tuồng chữ nầy bỗng dưng nhớ lại 1 người thời cắp sch đ LD...chc LD sang tuần mới vui vẻ nha..

Lida 03-05-2009 10:10 AM

Re: TRANH VẼ CỦA LIDA
 
Quote:

Originally Posted by ướt mi (Post 74784)
cn nữa hng sis sao chỉ c hai tấm ?:rose1:

UM Nếu cn nhiều chắc l tỉ ti đ thnh họa sĩ ri hihihi:laugh:

Lida 03-05-2009 10:11 AM

Re: TRANH VẼ CỦA LIDA
 
Quote:

Originally Posted by LỮ KHCH (Post 79032)
Mn ơi LD vẽ đẹp qu hn , LK nhn tuồng chữ nầy bỗng dưng nhớ lại 1 người thời cắp sch đ LD...chc LD sang tuần mới vui vẻ nha..

heheh Lida nhớ hồi đ mnh c viết Lưu bt cho LK m !!:laugh::laugh:

chieunhatnang 03-05-2009 05:14 PM

Re: TRANH VẼ CỦA LIDA
 
i cha, tỷ Lida Cầm Thi Họa rồi cn Kỳ th sao tỷ uiiii :p
Hnh vẽ c l nhen tỷ :thumbs::rose1:

anhkhoa634 03-27-2009 04:58 PM

Re: TRANH VẼ CỦA LIDA
 
Quote:

Originally Posted by Lida (Post 68804)

Cho Lida, :rose1: :rose1:
Anhkhoa thch tấm ny, n c vẻ l lạ,
cn nữa khng cho xem tiếp đi .
AnhKhoa

ướt mi 03-27-2009 09:01 PM

Re: TRANH VẼ CỦA LIDA
 
Chc mừng tỉ hum ni c họa sĩ nổi tiếng viếng thăm nha :rose1:
Cho m16 AK. :lay:
Nhớ vẽ thm nhiều tỉ nha ...

Lida 03-30-2009 08:57 AM

Re: TRANH VẼ CỦA LIDA
 
Cm ơn AK v UM gh thăm
Hm ni Lida mới vẽ bức tranh ny n .Chỉ vẽ trong 5 pht nn rất đơn sơ
Tưạ Đề :GING ĐỜI BUNG XUI

http://img.photobucket.com/albums/v2...GXUOI_Lida.jpg


All times are GMT -7. The time now is 08:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Người Việt Năm Chu