Welcome to Người Việt Năm Châu. Chúc tất cả Anh Chị Em một ngày b́nh yên, may mắn và hạnh phúc... XIN ĐỪNG QUÊN: Hơn 80 triệu đồng bào VN đang bị nhốt trong cái nhà tù lớn mệnh danh XHCNVN của lũ quốc tặc Việt cộng ...

Trang Chính Diễn Đàn About NVNC Một Góc Phố Một Góc Phố US MGP phpBB Lư Lạc Long
Pḥng Phát Thanh VietKey Online NVNC Làm Quen Cyber Cafe Văn Học Nghệ Thuật Xă Hội Tin Tức Thời Sự
Go Back   NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU > FAQ
FAQ Members List Calendar Mark Forums Read

Smilies
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:smile: Smile Smile
:caphe: Caphe Caphe
:rose: Rose Rose
:kiss: Kiss Kiss
:dalongnheo: Blinking Blinking
:heartbeat: Heartbeat Heartbeat
:timvo: timvo timvo
:icecream: Icecream Icecream
:bottleplus: Bottleplus Bottleplus
:tiptoe: Tiptoe Tiptoe
:giveme5: Giveme5 Giveme5
:71: 71 71
:banana: Banana Banana
:lol: Lol Lol
:dzotle: Dzotle Dzotle
:chopmat: chopmat chopmat
:thumbs: Thumbs Thumbs
:cuoilan: Cuoilan Cuoilan
:praying: Praying Praying
:Banane59: Banane59 Banane59
:thankyou: Thankyou Thankyou
:ruri: Ruri Ruri
:p: leluoi leluoi
:macco: macco macco
:rose1: Rose1 Rose1
:welcome: Welcome Welcome
:sorry: Sorry Sorry
:sad: Sad Sad
:chuphinh: Chuphinh Chuphinh
:bia: bia bia
:nhiptay: nhiptay nhiptay
:dauhang: dauhang dauhang
:om: Om Om
:thanks: Thanks Thanks
:happybday: Happybday Happybday
:clap: Clap Clap
:chay: Chay Chay
:laugh: Laugh Laugh
:huytgio: Huytgio Huytgio
:blowing kisses: Blowing Kisses Blowing Kisses
:khieng: khieng khieng
:wakka: Wakka-Wakka Wakka-Wakka
:pullhair: Pullhair Pullhair
:phandoi: phandoi phandoi
:botay: Botay Botay
:smashy: Smashy Smashy
:blackeye: Blackeye Blackeye
:musique5: Musique5 Musique5
:duh: Duh Duh
:rain: Rain Rain
:salute: Salute Salute
:cool: Cool Cool
:phone: Phone Phone
:say: say say
:yeah: Yeah Yeah
:paix: Paix Paix
:loa: Loa Loa
:quiet: Quiet Quiet
:tron: tron tron
:shutup: Shutup Shutup
:pepsi: Pepsi Pepsi
:applause: Applause Applause
:ngoan: ngoan ngoan
:cowboy: Cowboy Cowboy
:wow: Wow Wow
:somot: so1 so1
:anhyeuem: Anhyeuem Anhyeuem
:goodbad: Goodbad Goodbad
:flower: Flower Flower
:choinhac: choinhac choinhac
:lucky: luck luck
:Chao: Chao Chao
:caukhan: Caukhan Caukhan
:oops: Oops Oops
:bucboi: Bucboi Bucboi
:please: Please Please
:think: Think Think
:ngai: Ngai Ngai
:8888: 8888 8888
:mad: Mad Mad
:jk: Jk Jk
:daukiem: Daukiem Daukiem
:dapdau: Dapdau Dapdau
:buctoc: Buctoc Buctoc
:smoke: Smoke Smoke
:nono: NoNo NoNo
:ghet: Ghet Ghet
:ura: Ura Ura
:argue: Argue Argue
:help: Help Help
:cupid: Cupid Cupid
:heart-arrow: Heart Arrow Heart Arrow
:moto: motocycle motocycle
:fishing: Fishing Fishing
:clow: Clow Clow
:dunno: Dunno Dunno
:Cowboy: CowBoy CowBoy
:onsale: Onsale Onsale
:band: Band Band
:photo: Photo Photo
:nghenhac: nghenhac nghenhac
:xungphong: Xungphong Xungphong
:star: Star Star
:bicycle: Bicycle Bicycle
:question: Question Question
:bed: Bed Bed
:flame: Flame Flame
:finger: Finger Finger
:z_boat: Z Boat Z Boat
:slingshot: Slingshot Slingshot
:smart: Smart Smart
:harhar: Harhar Harhar
:comp: Comp Comp
:pumpkin: Pumpkin Pumpkin
:chase: Chase Chase
:artist: Artist Artist
:MexicanWave: MexicanWave MexicanWave
:chongnang: chongnang chongnang
:cooll: Cooll Cooll
:sicky: Sicky Sicky
:eat: Eat Eat
:boxing: Boxing Boxing
:bye: bye bye
:hammer: Hammer Hammer
:easterbunny: Easterbunny Easterbunny
:happynewyear: Happynewyear Happynewyear
:surprisecoffin: Surprisecoffin Surprisecoffin
:happym: Happym Happym
:st_patrick: St Patrick St Patrick
:april2: April2 April2
:happyearthday: Happyearthday Happyearthday
:beer1: Beer1 Beer1
:snowmen: Snowmen Snowmen
:halloweenp: Halloweenp Halloweenp
:arbor1: Arbor1 Arbor1
:devil1: Devil1 Devil1
:present: Present Present
:grounchday: Grounchday Grounchday
:pirate: Pirate Pirate
:ghoul: Ghoul Ghoul
:april1: April1 April1
:laborday: Laborday Laborday
:frenkenstein: Frenkenstein Frenkenstein
:irishdrunk: Irishdrunk Irishdrunk
:eastereggs: Eastereggs Eastereggs
:holidaymood: Holidaymood Holidaymood
:easterchick: Easterchick Easterchick
:happythanksgiving: Happythanksgiving Happythanksgiving
:drunklaugh: Drunklaugh Drunklaugh
:happym1: Happym1 Happym1
:bunny1: Bunny1 Bunny1

All times are GMT -7. The time now is 10:58 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Người Việt Năm Châu