PDA

View Full Version : Tiếng Vọng Rừng Su


NTMT
11-27-2007, 06:28 PM
C một cậu b ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trch. Ngy nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mnh, cậu ht lớn: "Ti ght người". Từ khu rừng c tiếng vọng lại: "Ti ght người". Cậu hoảng hốt quay về, s vo lng mẹ khc nức nở. Cậu b khng hiểu sao được từ trong rừng lại c người ght cậu.

Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. B ni: "Giờ th con hy ht thật to: Ti yu người". Lạ lng thay, cậu vừa dứt tiếng th c tiếng vọng lại: "Ti yu người". Lc đ người mẹ mới giải thch cho con hiểu: "Con ơi, đ l định luật trong cuốc sống của chng ta. Con cho điều g, con sẽ nhận điều đ. Ai gieo gi th gặt lấy bo. Nếu con th ght người th người cũng th ght con. Nếu con yu thương người th người cũng yu thương con.

Uyn Hong Hạc
Theo Internet.

vivi
11-30-2007, 10:27 AM
Cảm ơn với tiếng vọng ny lắm...