PDA

View Full Version : Nhạc 30-4 Ngày Quốc Hận


 1. THI CA CHO NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN - HOÀNG OANH
 2. 30 NĂM VIỄN XỨ - GỒM 8 VOLUME
 3. 30 NĂM VIỄN XỨ - 8 VOLUME
 4. HÙNG CA VIỆT NAM
 5. HOÀNG OANH- THƯƠNG NGƯỜI CHIẾN SĨ VNCH
 6. HÙNG CƯỜNG - QUỐC HẬN 30 THÁNG 4
 7. T̀NH KHÚC HÙNG CƯỜNG -QUỐC HẬN 30 THÁNG 4
 8. THƠ - 30 NĂM LY HƯƠNG -HOÀNG OANH
 9. KHÁNH LY - TỦI NHỤC CA
 10. NHẬT TRƯỜNG - ĐÔI TIẾNG TỰ DO
 11. NGUYỆT ÁNH - TIẾNG GỌI NON SÔNG
 12. VIỆT DZŨNG NGUYỆT ÁNH - NGƯỜI YÊU TÔI ĐÓ
 13. MỘT CHÚT QUÀ CHO QUÊ HƯƠNG
 14. BÀI THƠ T̀NH VIẾT TỪ NGỤC TỐI - NGUYỆT ÁNH
 15. DUY KHÁNH -SỚM MUỘN TÔI CŨNG VỀ
 16. BA THÁNG QUÂN TRƯỜNG - CHẾ LINH TRƯỜNG VŨ
 17. NGÀY ÁO TRẮNG CHO TỰ DO
 18. SÀI G̉N ƠI VĨNH BIỆT
 19. SÀIG̉N ƠI VĨNH BIỆT
 20. CHO THÀNH PHỐ MẤT TÊN
 21. CHO THÀNH PHỐ MẤT TÊN
 22. Tháng Tư Đen
 23. Chiến Dịch Tháng Tư Đen
 24. THÁNG TƯ BUỒN
 25. HẸN EM SÀI G̉N
 26. THÁNG TƯ THƯƠNG NGƯỜI Ở LẠI
 27. SÀI G̉N NGÀY DÀI NHẤT